سرود ملی مددکاری اجتماعی

سپاس و ستایش به یزدان پاک
که پاک آفرید آدمی را ز خاک
خدایم به توفیق خود یار کرد
به افتاده گانم مددکار کرد

نخست عهد کردم ز پیمان خویش
نگردم، بگردم چو از جان خویش
سپردند راز دلی چون به  من
بماند به دل تا بود جان به تن

چو دیدم یک افتاده ای بی تمیز
نگیرم دو دستش، بگویم که خیز
بگشتم زایمانُ وز شور خویش
سزاوار تمکین منشور خویش

شعر: پرویز شمس

منبع: http://socialwork.ir

معرفی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران تقریبا همزمان با تأسیس حرفه مددکاری اجتماعی در ایران شکل گرفت و با تشکیل کانون مددکاران اجتماعی در اولین دوره های مدرسه عالی خدمات اجتماعی با همت گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته این انجمن فعالیت خود را آغاز کرد. پس از انقلاب فعالیت آن مدتی متوقف شد و سپس در سال 1371 محددا با نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران مجوز فعالیت گرفت.

انجمن ماموریت اصلی خود را کمک به حوزه سیاست گذاری اجتماعی در کشور، حساس سازی و آگاه سازی عموم جامعه در راستای گسترش سلامت اجتماعی و تقویت حرفه یاورانه مددکاری اجتماعی به لحاظ صنفی و منزلتی تعیین کرده است.

انجمن در سالهای اخیر در موضوعات مختلف از جمله مددکاری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی، حوادث و بلایا، خانواده، کودکان، سالمندان، ایدز و اعتیاد، و مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری های اجتماعی فعال بوده است.

آدرس سایت انجمن مددکاران اجتماعی ایران: http://socialwork.ir

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران
انجمن مددکاران اجتماعی ایران