رونمایی از کتاب “مداخلات مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی”

به مناسبت روز خانواده، کتاب «مداخلات مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی» تألیف معصومه معارف‌وند در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی رونمایی شد.

کتاب مداخلات مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی
کتاب مداخلات مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی

در این مراسم معصومه معارف وند با اشاره به اینکه مداخلات اجتماعی مشاهده محور بسیار کار سختی است و در جوامع ما این کار بسیار سخت تر است، گفت: مداخلات طراحی شده به خبرگان ارائه شده و سپس صورت اجرا به خود گرفته است. این کتاب علاوه بر مرور نظام مند چند کار ازمایشی بالینی منبع مناسبی برای ارجاع دانشجویان و شاغلین حوزه مددکاری اجتماعی فراهم آورده است.

وی تاکید کرد: باید اشاره کرد که برخی از این مداخلات بیش از یک سال زمان برای به ثمر رسیدن محتاج بوده و زمان برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که اولین مجموعه تألیف شده در زمینه مداخلات مبتنی بر شواهد در حوزه مددکاری اجتماعی در ایران است.

مددکاری اجتماعی، نوتوانی گروه های خاص

آنجا که همه دیوار می‌بینند، مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که در‌هایی هم وجود دارد، پس باید آن­ها را پیدا و باز کرد. مددکاران اجتماعی قصد دارند به مردم نشان دهند، چگونه می‌توان ملتی با ایمان، پیشرفته، آگاه، متمدن، مدرن و روشنفکر باشند. مددکاران اجتماعی می‌خواهند به مردم چیزهایی ناب و واقعی نشان دهند.

از زبان نویسنده: این کتاب برای کسانی به رشته تحریر درآمد که احساس می‌کنند تو سری خور و از جامعه رانده شده هستند. خوشبختانه مددکاران اجتماعی به این گروه از عزیزان (معلولین) نشان خواهند داد که چگونه نقاظ ضعف خود را، به قدرت و قاطعیت مبدل سازند. در این کتاب الگوهای بنیانی رفتاری و راه تغییر آنها آموخته خواهد شد.

می توانید از اینجا خرید کنید

مددکاری اجتماعی، نوتوانی گروههای خاص
کتاب مددکاری اجتماعی، نوتوانی گروههای خاص ، محمد رضا رنجبر