معرفی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران تقریبا همزمان با تأسیس حرفه مددکاری اجتماعی در ایران شکل گرفت و با تشکیل کانون مددکاران اجتماعی در اولین دوره های مدرسه عالی خدمات اجتماعی با همت گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته این انجمن فعالیت خود را آغاز کرد. پس از انقلاب فعالیت آن مدتی متوقف شد و سپس در سال 1371 محددا با نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران مجوز فعالیت گرفت.

انجمن ماموریت اصلی خود را کمک به حوزه سیاست گذاری اجتماعی در کشور، حساس سازی و آگاه سازی عموم جامعه در راستای گسترش سلامت اجتماعی و تقویت حرفه یاورانه مددکاری اجتماعی به لحاظ صنفی و منزلتی تعیین کرده است.

انجمن در سالهای اخیر در موضوعات مختلف از جمله مددکاری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی، حوادث و بلایا، خانواده، کودکان، سالمندان، ایدز و اعتیاد، و مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری های اجتماعی فعال بوده است.

آدرس سایت انجمن مددکاران اجتماعی ایران: http://socialwork.ir

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران
انجمن مددکاران اجتماعی ایران