مددکاری اجتماعی در شهرستانها

کلینیک مددکاری اجتماعی آتیه شهرستان آشتیان

به گزارش سایت استانداری استان مرکزی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری و فرماندار آشتیان از این کلینیک بازدید داشتند.

کلینیک مددکاری اجتماعی آتیه شهرستان آشتیان
کلینیک مددکاری اجتماعی آتیه شهرستان آشتیان و بازدید مسوولان